Shortcuts
Kunstbibliothek, Staatliche Kunstsammlungen Dresden . Default .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content
 

Suchergebnisse

Ihre Suche nach Kombiniert Verf. u. Körpersch.=BERNATOWICZ TADEUSZ ergibt 19 Einträge

Suchergebnisseite: .   1   .   . Seite: 1 von 1
Die Titel, die in Fettdruck angezeigt werden, haben verfügbare Medien, Titel ohne Fettdruck haben derzeit keine verfügbaren Medien.
Suchergebnisse
Nr. Thumbnail Titel Verfasser Jahr Kennz. Exemplarinformation
1 "Entre éventail et étoile" zwierzyńce w osiemnastowiecznej Polsce i ich europejskie związki / [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 1997 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
2 "Idea Principis Christani" w emblematyce około roku 1600 (z badań nad recepcją tacytyzmu w Polsce) / [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 1996 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
3 "Nesvisium Metropolis Ducatus" nieznany przykład urbanistyki manierystycznej / [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 1998 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
4 "Rotto" jako forma artystyczna w plastyce manierystycznej: wprowadzenie do problematyki / [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 1993 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
5 Ambicje terytorialne Wazów i symbole królewskiego panowania w krajobrazie [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 2002 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
6 Cesarskie Łazienki w Warszawie: Pałac w świetle nieznanych pomiarów Ludwika Szmideckiego z 1841 roku / [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 2001 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
7 Le chiese del Bernardoni nel Ducato di Njasviž [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 1999 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
8 Dziedzictwo kulturowe na Białorusi w inicjatywach i działalności profesora Andrzeja Ciechanowieckiego [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 2010 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
9 Die Familie Knackfuss: eine Studie über das Wirken deutscher Gärtner und Architekten in Polen / [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 2006 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
10 Mitra i buława: królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej; (1697 - 1763) / Mitra i buława: królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej; (1697 - 1763) / [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 2011 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
11 Monumenta variis Radivillorum: wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych / [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 19 Bibliographische Verknüpfungen anzeigen für Katalogsatz 19533751953375 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
12 Monumenta variis Radivillorum. XVI-XVII wieku Monumenta variis Radivillorum. XVI-XVII wieku [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 1998 Bibliographische Verknüpfungen anzeigen für Katalogsatz 19533741953374 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
13 Ogrody do zabaw myśliwskich: królewskie zwierzyńce czasów saskich wokół Warszawy / [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 2001 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
14 Peregrinus et miles Christianus: o nagrobku Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" w Nieświeżu / [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 1990 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
15 Rezydencja Sobieskich i Radziwiłłów w Żółkwi w świetle nieznanego planu Antonia Castello [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 1998 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
16 Rola Lublina w architekturze sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI - XVII wieku [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 2000 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
17 Rzeźby Campagni i Franco w Nieświeżu a wczesny barok [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 1992 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
18 Sentymentalne idee i wiejskie chatki w ogrodach "picturesque" czasów stanisławowskich [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 2005 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
19 Śmierć rycerza kresowego i jego sepulcrum [Monographie ] Bernatowicz, Tadeusz 2000 Monographie    URL/s vorhanden Aktuell keine Exemplare verfügbar.
Suchergebnisseite: .   1   .   . Seite: 1 von 1
Die Titel, die in Fettdruck angezeigt werden, haben verfügbare Medien, Titel ohne Fettdruck haben derzeit keine verfügbaren Medien.

Schnellsuche